pro nováčky - 315. Oddíl skautů

315.oddíl
Přejít na obsah
Základn í nformace
Jsme 315. oddíl skautů - tedy čistě chlapecký oddíl,  působící na Praze 6, klubovnu máme na adrese Šultysova 26, Praha 6, tedy nedaleko Ladronky, Hvězdy a koneckonců i Šárky.

Čemu se oddíl věnuje : jsme oddíl skautský, tedy těžištěm našeho programu je příroda a výchova jedince - hodnoty lidské a společenské, skautské, vlastenecké a v neposlední řadě výchova k lásce spjaté s přírodou. Programovou část aplikujeme skrze odborný program, rukodělné práce, hry . Naše velké hry jsou zaměřeny hodně na fantasy světy a proto i naše činnost je tím velmi podbarvena.

Čím je oddíl výjimečný: jsme zastánci toho, s ohledem na konkurenci všech možných volnočasových aktivit, že musíme nabídnout něco vyjímečného. Výchova skautů je primárně zaměřena na osobnostní rozvoj, proto máme specifický program zaměřen praktickým směrem. Od ledna 2022 byl pro skauty spuštěn místo klasických družinových schůzek progam Aktivity. Zde se kluci naučí pracovat se vším co mohou v životě potřebovat. Stačí si prohlédnout naše stránky - máme dílny, 3d tisk, práce s Photoshopem , výchova k ekologii, skautská praxe a praxe v přírodě, zdravověda a mnoho dalšího.       

Koho příjmeme : kluci ve věku 7 a více let
Vedoucí z hlediska jistoty a bezpečnosti nepříjmáme! Všichni vedoucí působící v oddíle jsou s oddílem spjati od svých mladých let, tedy oddílem prošli všemi věkovými kategoriemi. Vedoucí si tedy vychováváme.

Kolik máme volných míst :  v současné době na dotaz, proto prosím volat vedoucímu 737 30 47 47 Michal Sedlecký.
podmínky pro členství 315. oddílu junáka
následující podmínky jsou povinné pro všechny členy oddílu, tedy jak pro nováčky tak pro stávající členy.
1. Věk min. 7 let (nebo vrchol 6-ti let věku)
2. Odevzdání přihlášky a zaplacení členských poplatků (po zkušební době, tedy po ochutnání naší oddílové činnosti)
3. Min. účast na 75%  všech oddílových akcích
- min. jednou týdně družinová schůzka či Aktivita
- jednou za čtrnáct dní oddílová výprava (jednodenní, vícedenní či jiná forma akce)
- účast na podzimním a jarním Pekle (významná výprava oddílu o podzimních a velikonočních prázdninách - děti se vrací v neděli, na velikonoční pondělí jsou tedy doma)
- účast na letním táboře 14 dní - pro skauty a vlčata, vedení a starší členové mají termín 3 týdny (termín je v počátcích července tedy kolem 01.07 až kolem 15.07.)
4. Souhlas s podmínkami oddílové činnosti - týká se programu a financování oddílu
5. Respektování oddílového řádu a pravidel oddílu (nerespoktování má za následek ukončení členství)
Podmínky oddílové činnosti - program a financování
1. Program oddílu - oddílový program je tvořen pravidelnými týdenními schůzkami družin, výpravou, která je jednou za čtrnáct dní a na konci oddílového roku pravidelným letním táborem. Celoroční činnost je tvořena bodovacím obdobím - tvoří jej vždy dvou měsíční cyklus (září říjen, listopad prosinec atd.)  od září do června - souhrnný termín je označen jako oddílový rok . Činnost oddílu je závislá na docházce - program oddílu je charakterizován dlohodobostí, kluci jsou za svou činnost bodováni a z hlediska programu je tedy důležitá pravidelnost. Samozřejmě mohou nastat problematické situace (nemoci, rodinné důvody apod.). V tomto případě prosím kontaktujte vedoucího oddílu a na všem se společně dohodneme. Každou situaci lze řešit.

2. Financování a kolik činnost stojí - pravidelné platby jsou září 1000 Kč členský poplatek (zůstává oddílu), leden 1000 Kč (tyto prostředky putují do Junáka, střediska a zbytek zůstává oddílu). Na další základní činnost a příspěvek na oddílové podniky dostává oddíl dotace. Tyto dotace pokryjí jen část nákladů a vždy je nutné se podílet ze zdrojů oddílu (koneckonců je to i podmínkou dotačních programů). Další platby, které se týkají rodičů, jsou platby za jednotlivé výpravy. Jednodenní výprava se pohybuje řádově do 100 Kč. Vícedenní výprava - zde je to různé standardně do 700 Kč, na podzimní a velikonoční akce se platí více, dle poplatků pokytovatele ubytování. Částka za výpravu se skládá z poplatku za výpravu (náklady na akci - nájem, doprava, jídlo, provozní náklady) a z části, kterou máme koeficientem vypočítanou na další oddílové aktivity, které plánujeme na celý rok - tzn. současně vše půjde na Aktivity, nové tábořiště,  budeme řešit stavebně zateplení klubovny a hlavně její odvětrávání, které je nedostatečné a další. Toto nazýváme "přebytky z výpravy" a využíváme je plně na pokrytí oddílové činnosti, tam kam již nedosahují dotace a hlavně na všechny nadstandardní aktivity našeho oddílu. Vedení oddílu o peníze nikdy nežebrá a jelikož je činnost věnována jen a pouze Vašim dětem, skládáme se na ni z našich, ale i Vašich peněz. Činnost v rámci oddílu je dlouhodobý vklad a i když děti vyrostou, mohou se i dále ve vedení oddílu, podílet výchovou na mladších členech tak, jako to někteří děláme už doslova desetiletí :-) Nelze se tedy z mého pohledu omezovat pouze jen na dobu, po kterou dítě dochází do oddílu. Oddíl je tým lidí, kde jsme všichni kamarádi a tak veškerý vklad je vklad všem, současným a budoucím.. Prosím berte to tak.

Skautská činnost není jen jednoletou aktivitou, kroužkem či snad školní činností - je to celoživotní styl, převzetí skautských hodnot, podle kterých skaut žije celý svůj život.

S těmito podmínkami je potřeba souhlasit, proto je prosím pečlivě zvažte. Každý skautský oddíl je nečím jedinečný, v našem oddíle to máme zařízeno takto a pokud s tím někdo nesouhlasí, musí si zvolit oddíl jiný. Nelze oddíly - jejich činnost, program a financování srovnávat. V našm oddíle, jak jsem již říkal, se snažíme dát dětem něco, co v jiném skautské oddíle není. To však stojí velmi mnoho času, sil a prostředků. Souhlas se všemi podmínkami je nedílnou součástí přihlášky do oddílu. U stávajících členů je souhlas při změně nebo úpravě podmínek opakovaně vyžadován.       
Návrat na obsah